Mặt bằng

Mặt Bằng Dự Án Sunshine Diamond River 

Mặt Bằng Tầng Điển Hình : Tầng 3A -19 Và 21 – 40

Mặt Bằng Tầng 20 :

Căn Hộ 01 – 02

Căn Hộ 03 – 04 

Căn Hộ 05 – 06

Căn Hộ 07 – 08

Căn Hộ 09 – 10

Căn Hộ 11 – 12

Căn Hộ 13 – 14

Căn Hộ 15 – 16

Căn Hộ 17 – 18

Căn Hộ 19 – 20

Căn Hộ 21

0968979989
0909368676